Van Katie tot Toetie: internationaal uitspreekbare voornamen

Veel ouders vinden het belangrijk dat de naam van hun kind ook in het buitenland goed is uit te spreken. Maar wat voor naam kun je dan het beste kiezen? Oftewel: welke voornamen zijn in vrijwel elke taal ter wereld uitspreekbaar?

Foto: Eduardo Méndez / CC BY-NC-ND 2.0
Foto: Eduardo Méndez / CC BY-NC-ND 2.0

In dit artikel zoek ik dat uit. Om erachter te komen wat de állerinternationaalste voornamen zijn, moeten we eerst twee dingen weten:

 1. Welke klanken komen in alle talen ter wereld voor?
 2. Op welke manieren kunnen deze klanken in alle talen tot lettergrepen worden gecombineerd?

Klanken

Niet elke taal heeft dezelfde klanken. Het Engels kent bijvoorbeeld de Nederlandse ui niet, terwijl de beginklank van het Engelse the in het Nederlands niet voorkomt. De ene klank komt in meer talen voor dan de ander. Er zijn maar een paar klanken die in vrijwel elke taal ter wereld te vinden zijn: de klinkers a, i en oe en de medeklinkers t, k, m en n.

Lettergrepen

Klanken worden gecombineerd tot lettergrepen en daaruit vormt een taal woorden. Dat combineren gaat niet in elke taal op dezelfde manier.

Het Nederlands kent ingewikkelde klankencombinaties als herfst (vier medeklinkers achterelkaar) en het Tsjechisch maakt het nog veel bonter met een tongbreker als strč prst skrz krk (“steek je vinger door je keel”).

Andere talen kennen alleen maar uiterst simpele lettergrepen van het type medeklinker-klinker, dat in elke taal voorkomt. Dat dit de ‘basislettergreep’ is, blijkt ook wel uit het gebrabbel van een baby: een baby zegt da-da en ma-ma, niet herfst of strč.

Universeel uitspreekbare voornamen

De allerinternationaalste namen bestaan dus uit de acht meest voorkomende klanken die zijn gecombineerd in de meest voorkomende lettergreepstructuur. Dat resulteert in twaalf mogelijke lettergrepen: ta, tie, toe, ka, kie, koe, ma, mie, moe, na, nie, noe.

Ik ben in de Nederlandse Voornamenbank nagegaan welke in Nederland voorkomende namen uitsluitend uit deze lettergrepen bestaan. Dat leverde het volgende lijstje op. (Merk op dat de spelling niets uitmaakt. Het gaat alleen om de uitspraak.)

 1. Katie
 2. Kiki
 3. Koekie
 4. Manoe (Manu, Manou)
 5. Mika (Micah)
 6. Mimi
 7. Mina
 8. Nana
 9. Nika
 10. Nina
 11. Numa
 12. Titi
 13. Tina
 14. Toetie

Wat valt er op aan dit rijtje? De meeste namen klinken nogal kinderlijk en nogal vrouwelijk. Dat is geen toeval. Namen als Nina en Kiki zijn ook afkomstig uit de kindertaal (denk aan wat ik hierboven schreef over de taal van baby’s) en kinderlijke namen zijn nu eenmaal geaccepteerder voor ‘lieve’ meisjes dan voor ‘stoere’ jongens.

Met de bovenstaande voornamen kun je in de hele wereld mee voor de dag komen. Zit er een naam bij die je zelf aan je kind zou geven? Laat het ook weten als je nog aanvullingen hebt, dan zet ik ze erbij.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.