Wiardus Willem Buma: schepper van drie dubbele achternamen

Wiardus Willem Buma (1802-1873) was de schepper maar liefst drie verschillende dubbele achternamen: Hopperus Buma, Van Haersma Buma en De Blocq van Haersma Buma.

WiardusΒ en zijn echtgenote Maria de With (1803-1878), dochter van Jan Minnema de With en Catharina van Haersma, kregen twaalf kinderen:

Sybrand van Haersma Buma (parlement.com)
Sybrand van Haersma Buma (parlement.com)
 1. Rolina Maria Buma (1824-1853)
 2. Bernhardus Hopperus Buma (1826-1892)
 3. Jan Minnema Buma (1828-1900)
 4. Sybrand van Haersma Buma (1830-1886)
 5. Gerlacus Buma (1832-1832)
 6. Gerlacus Buma (1833-1889)
 7. Daniel de Blocq van Haersma Buma (1833-1837)
 8. Catharina van Haersma Buma (1835-1857)
 9. Daniel de Blocq van Haersma Buma (1837-1839)
 10. Daniel Buma (1840-1880), later Daniel de Blocq van Haersma Buma
 11. Wikje Sophia Buma (1842-1897)
 12. Maria Wijts Buma (1845-1919)

Interessant zijn hier natuurlijk de kinderen die een achternaam als laatste voornaam meekregen: Bernhardus Hopperus, Jan Minnema, Sybrand van Haersma, Daniel de Blocq van Haersma, Catharina van Haersma en wellicht Maria Wijts.

Bernhardus Hopperus Buma

Bernhardus Hopperus Buma kreeg bij Koninklijk Besluit van 3 november 1867 no. 14 toestemming de naam Hopperus bij zijn geslachtsnaam te voegen. Hij is de stamvader van de nog altijd bestaande familie Hopperus Buma (18 naamdragers in 2007).

Fragment uit de geboorteakte van Bernhardus Hopperus Buma: "... aan hetzelve de voornamen van Bernhardus Hopperus gevende." (AlleFriezen.nl)
Fragment uit de geboorteakte van Bernhardus Hopperus Buma: "… aan hetzelve de voornamen van Bernhardus Hopperus gevende." (AlleFriezen.nl)

Sybrand van Haersma Buma

Sybrand van Haersma Buma zal wel zijn vernoemd naar de gelijknamige broer van Catharina van Haersma, die de de laatste mannelijke afstammeling van zijn geslacht was. Hij kreeg bij Koninklijk Besluit van 30 januari 1870 no. 13 toestemming de voornaam van Haersma als geslachtsnaam bij de zijne te voegen.

De familie Van Haersma Buma telde in 2007 38 leden en is vooral bekend van de huidige fractievoorzitter van het CDA, eveneens Sybrand van Haersma Buma geheten.

Fragment uit de geboorteakte van Sybrand van Haersma Buma: "... aan hetzelve de voornamen van Sijbrand van Haersma gevende." (AlleFriezen.nl)
Fragment uit de geboorteakte van Sybrand van Haersma Buma: "… aan hetzelve de voornamen van Sijbrand van Haersma gevende." (AlleFriezen.nl)

Daniel de Blocq van Haersma Buma

Daniel de Blocq van Haersma (de Blocq was de laatste voornaam) was de vader van Catharina van Haersma, de moeder van Maria de With. Ook een broer van haar was naar hem vernoemd: Daniel de Blocq van Haersma de With.

Wiardus en Maria gaven twee kinderen de voornamen Daniel de Blocq van Haersma; zij stierven allebei jong. De volgende zoon kreeg om onduidelijke redenen alleen de naam Daniel. Hij bleef wel leven en kreeg bij Koninklijk Besluit van 24 januari 1868 no. 51 toestemming de namen de Blocq van Haersma bij zijn geslachtsnaam te voegen. Een nieuwe familie De Blocq van Haersma Buma kwam echter nooit van de grond. Daniel stierf kinderloos.

Fragment uit de geboorteakte van de tweeling Gerlacus en Daniel de Blocq van Haersma Buma (1833): "... aan dezelven de voornamen van Gerlacus en Daniel de Blocq van Haersma gevende." (AlleFriezen.nl)
Fragment uit de geboorteakte van de tweeling Gerlacus en Daniel de Blocq van Haersma Buma (1833): "… aan dezelven de voornamen van Gerlacus en Daniel de Blocq van Haersma gevende." (AlleFriezen.nl)

Jan Minnema Buma, Catharina van Haersma Buma en Maria Wijts Buma

Jan Minnema Buma was vernoemd naar zijn opa van moederskant, Jan Minnema de With, die zelf de achternaam van zijn moeder als tweede voornaam had. Jan Minnema de With Buma had beter in het plaatje gepast, maar kennelijk vonden Wiardus en Maria het niet nodig de naam De With voort te zetten.

Jan heeft zijn achternaam nooit officieel laten veranderen. Dat had ook weinig zin. Zijn drie zoons werden dood geboren, alleen een dochter bleef in leven. Zij had de naam toch niet kunnen voortzetten.

Datzelfde gold voor zijn zussen Catharina van Haersma Buma – vernoemd naar de moeder van Maria de With – en Maria Wijts Buma. Ook zij konden zich de moeite van een Koninklijk Besluit besparen.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.