Wilhelminus is geen voornaam. Jan Piet wel!

Weer een mooi krantenartikel over een erg bekrompen ambtenaar van de burgerlijke stand. Wilhelminus? Dat vond hij geen echte voornaam.

Wilhelminus is geen voornaam. Jan Piet wel!

Dezer dagen begaf een Amsterdammer zich naar den Burgerlijken Stand, teneinde zijn jongstgeborene aan te geven. Hij wilde dezen doen inschrijven onder den naam Wilhelminus. Men vroeg hem, of hij zich niet verschreven had en of hij niet Wilhelmus had bedoeld.

De aangever antwoordde hierop ontkennend en zeide, dat hij zijn zoon wilde noemen naar zijn vrouw, die Wilhelmina heet. Hij weigerde pertinent den naam te veranderen, weshalve men hem in overweging gaf, met den officier van justitie te gaan praten.

Dit geschiedde, doch ook de officier vertelde hem, dat Wilhelminus geen gangbare voornaam was.

Toen de man dit hoorde, begaf hij zich ijlings naar den Burgerlijken Stand en noemde zijn pasgeborene Jan Piet, namen omtrent welker gangbaarheid geen twijfel kon bestaan.

– Leeuwarder Nieuwsblad, 25 oktober 1926

Een vroeg voorbeeld van de naam Wilhelminus: Johannes Jacobus Wilhelminus Eliza Verstege, ridder in de Militaire Willems-Orde vierde klasse (1836-1890); getekend door Menke Alberta de Groot
Een vroeg voorbeeld van de naam Wilhelminus: Johannes Jacobus Wilhelminus Eliza Verstege, ridder in de Militaire Willems-Orde vierde klasse (1836-1890); getekend door Menke Alberta de Groot

Wilhelminus is een zogenaamde dubbel gemoveerde voornaam, een jongensnaam die is afgeleid van een meisjesnaam (Wilhelmina) die weer is afgeleid van een jongensnaam (Willem). Andere voorbeelden zijn Davinus (via Davina van David) en Jantinus (via Jantien van Jan).

De weigering van de ambtenaar was geheel ongegrond, want de naam Wilhelminus kwam zeker sinds de vroege 19e eeuw geregeld voor. Tegenwoordig zijn er in Nederland 183 mannen met deze voornaam.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.