De voornaam Willem Oranje, met koninklijke toestemming

Heel Nederland vierde in april 1872 het driehonderdjarig jubileum van de inname van Den Briel. Voor tenminste drie ouderparen was dit reden hun zoon de voornamen Willem Oranje te geven:

  1. Willem Oranje Beusekamp, geboren Deventer 1 april 1872, zoon van Hendrik Jan Beusekamp en Jenneken Roeterdink
  2. Willem Oranje Springeling, geboren Delfshaven 1 april 1872, zoon van Antonie Springeling en Willempje Visser
    Willem Oranje de Hoogh, geboren Heusden 11 april 1872, zoon van Johannes Gerardus de Hoogh en Catharina Henrietta Wilhelmina Goretz
Gedenkplaat op de 300-jarige herdenking van de inname van Den Briel, 1872
Gedenkplaat op de 300-jarige herdenking van de inname van Den Briel, 1872

Opmerkelijk, want je kunt moeilijk volhouden dat de voornaam Oranje afkomstig was uit de oude geschiedenis of de heiligenkalender, zoals de wet toen eiste. Tenminste één ambtenaar van de burgerlijke stand deed dan ook moeilijk. Hij weigerde Willem Oranje Beusekamp onder die voornamen in te schrijven en gaf hem de namen Hendrik Jan, naar zijn vader.

Hendrik Jan Beusekamp senior liet het er niet bij zitten. Hij schakelde niet alleen de rechter in, maar ook koning Willem III in eigen persoon. Het was de mening van Zijne Majesteit die uiteindelijk de doorslag gaf:

De arrondissementsrechtbank te Deventer heeft bij vonnis van 16 April jl. beschikt op het verzoek, door iemand aldaar gedaan, die zijn op 1 April geboren zoon den voornaam wenschte te geven van Willem Oranje, waartegen door den ambtenaar van den burgerlijken stand bezwaar was gemaakt als strijdig met de bestaande voorschriften.

De rechtbank heeft overwogen: dat dit bezwaar, zoo dat kon geacht worden werkelijk te bestaan, thans is opgeruimd blijkens eene missive namens Z. M. den Koning aan den belanghebbende, houdende kennisgeving dat Z. M. geen bezwaar heeft om die voornamen te geven; dat de rechtbank is aangewezen als de macht, bevoegd om voornaamsveranderingen of bijvoeging van voornamen toe te staan.

Zij heeft alzoo, op het verzoek beschikkende, toegestaan om de voornamen Hendrik Jan, waarmede bedoeld kind in de registers was ingeschreven, door te slaan en te veranderen in Willem Oranje, zoodat aan den hartewensch van den vader thans kan worden voldaan.

– Algemeen Handelsblad, 25 april 1872

Geboorteakte 'Hendrik Jan' Beusekamp met toevoeging dat de voornaam is veranderd in 'Willem Oranje'
Geboorteakte ‘Hendrik Jan’ Beusekamp met toevoeging dat de voornaam is veranderd in ‘Willem Oranje’

Een echte trend is de naam Willem Oranje nooit geworden. Een zus van Willem Oranje Springeling noemde twee zoontjes naar hem, maar deze stierven allebei jong. Willem Oranje Beusekamp en Willem Oranje de Hoogh zijn voor zover ik kan nagaan nooit geΓ«erd met een naamgenoot.

De voornaam Oranje komt tegenwoordig niet meer in Nederland voor. Misschien leuk voor een kind dat wordt geboren op 30 april 2013, de dag dat koning Willem-Alexander de troon bestijgt?

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.